Modul subțire al corpului d emploi


II Greutatea netto cu lanţ şi bară Nivelul de vibraţii poate fi folosit pentru o comparaţie reciprocă a aparatelor electrice El se pretează şi pentru o evaluare preliminară a solicitării la vibraţii. Pentru o evaluare exactă a solicitării la vibraţii în cursul unui anumit program de lucru, ar trebui cafea ajuta la pierderea greutății în vedere şi perioadele de timp în care utilajul este deconectat sau este în funcţiune dar în realitate nu este solicitat.

Aceasta poate reduce în mod însemnat volumul de solicitare cu vibraţii pe întreaga perioadă a programului de muncă. Stabiliţi măsuri suplimentare de securitate pentru protecţia personalului de deservire împotriva efectelor vibraţiilor, ca de ex. Aceastaînseamnăcă utilizarea înpunctelederacordarealesedupăbunulplacesteinadmisibilă.

Aparatul poateducelaoscilaţiitemporare detensiunedincauza condiţiilornefavorabiledinreţea. Ca utilizator,încazdenevoieşiprinînţelegere cufurnizorul energieielectrice,trebuiesăasiguraţicapunctuldvs. Funcţionarea este permisă numai cu întrerupător cu protecţie împotriva curentului eronat RCD curent eronat max. Exigenţe la adresa operatorului Operatorul trebuie ca, înainte de a folosi utilajul, să citească cu atenţie modul de operare.

Calificare: În afară de o instruire amănunţită din partea unui specialist, nu este necesară nici o altă calificare specială pentru deservirea prezentului utilaj.

Utilizaţi pompa abia după ce aţi citit cu atenţie şi aţi înţeles modul de operare Respectaţi toate instrucţiunile de securitate cuprinse în manual. Comportaţi-vă cu responsabilitate faţă de terţe persoane. Dacă aveţi dubii referitor la conectarea şi operarea utilajului, apelaţi la servisul pentru clienţi. Utilizare conform destinaţiei Ferăstrăul electric cu lanţ se poate utiliza numai la tăierea lemnului - perpendicular pe fibră.

The Choice is Ours (2016) Official Full Version

Având în vedere datele tehnice şi instrucţiunile de securitate Această instalaţie se poate utiliza numai în scopul prezentat. Excepţie o fac minorii în cadrul pregătirii lor profesionale pentru a obţine deprinderi, aceasta doar sub supravegherea instructorului. Instructaj: Utilizarea aparatului necesită numai o instruire adecvată din partea unui specialist, respectiv de modul de operare.

Un instructaj special nu este necesar. Personalul de deservire este responsabil de accidente- le sau periclitarea persoanelor terţe. Aveţi grijă ca nimeni să nu se găsească în zona periculoasă Riscurilor reziduale Pericol de accidentare!

Contactul cu lanţul ferăstrăului poate avea ca urmare accidente mortale, prin tăiere.

 • Mănâncă grăsimile pierde în greutate
 • Dr oz fat burner smoothie
 • manual Güde KS P
 • Mancaruri de slabit usoare
 • Cum de a pierde durerea de greutate din greutate

Nu atingeţi niciodată cu mâna lanţul ferăstrăului în mişcare. Pericol de recul! Reculul poate duce la accidente mortale, prin tăiere. Pericol de arsuri! Lanţul şi bara de ghidare se încălzesc în timpul funcţionării. Comportament în cazuri extreme Acordaţi rănitului primul ajutor şi chemaţi într-un timp cât mai scurt ajutorul calificat al medicului. Păziţi rănitul de alte accidente, şi calmaţi-l.

În cazul unui eventual accident, la locul de muncă trebuie să se găsească întotdeauna la îndemână o trusă medicală de prim-ajutor, conform normei DIN Materialul pe care îl veţi consuma din trusa medicală trebuie completat imediat. Dacă sunteţi în căutarea de ajutor, vă rugăm să furnizaţi următoarele informaţii: 1. Locul accidentului 2. Tipul accidentului 3. Numărul răniţilor 4.

Tipul rănirii Simboluri Atenţie! Citiţi modul de utilizare.! Atunci când efectuaţi orice lucrări pe pompă, întotdeauna scoateţi mai întâi ştecherul cablului de alimentare din priza de reţea.

Dacă cablul se deteriorează sau se taie, scoateţi imediat ştecherul din priză. Atenţie - pericol de recul!. La distanţă de persoane Aveţi grijă ca nimeni să nu se găsească în zona periculoasă Ocrotiţi de umezeală Nu expuneţi utilajul ploii. Sistem anti-vibrator Lanţ de ferăstrău direcţie Purtaţi cască de protecţie! Purtaţi protecţia ochilor! Purtaţi căşti de protecţie a auzului Purtaţi mănuşi d protecţie!

Purtaţi încălţăminte de securitate cu protecţie împotriva tăierii, cu talpă aspră şi vârf de oţel!

MARINARIE | Bogdan Travail - cazarepescuitvanatoare.ro

Purtaţi haine de protecţie şi inserţie de protecţie împotriva tăierii! Păstraţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile în vederea utilizărilor viitoare. Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la accidente. Dacă vă este distrasă atenţia puteţi pierde controlul asupra maşinii.

Nu este în nici un caz permisă modificarea ştecherului.

modul subțire al corpului d emploi

Nu folosiţi fişe adaptoare la sculele electrice legate la pământ de protecţie. Ştecherele nemodificate şi prizele corespunzătoare diminuează riscul de electrocu- tare. Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul vă este legat la pământ.

modul subțire al corpului d emploi

Feriţi cablul de căldură, ulei, muchii ascuţite sau componente aflate în mişcare. Cablurile deteriorate sau încurcate măresc riscul de electrocutare. Folosirea unui cablu prelungitor adecvat pentru mediul exterior diminuează riscul de electrocutare.

Întrebuinţarea unui întrerupător automat de protecţie împotriva tensi- unilor periculoase reduce riscul de electrocutare.

BlackandDecker Scie Circulaire- Ksl - Type 2 - Instruction Manual (Roumanie)

Nu folosiţi scula electrică atunci când sunteţi obosiţi sau vă aflaţi sub influenţa drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenţie în timpul utilizării maşinii poate duce la răniri grave. Purtarea echi- pamentului personal de protecţie, ca masca pentru praf, încălţăminte de siguranţă antiderapantă, casca de protecţie sau protecţia auditivă, în funcţie de tipul şi utilizarea sculei electrice, diminuează riscul rănirilor. Dacă atunci când transportaţi scula electrică ţineţi degetul pe întrerupător sau dacă porniţi scula electrică înainte de a o racorda la reţeaua de curent, puteţi provoca accidente.

modul subțire al corpului d emploi

Astfel veţi putea controla mai bine maşina în situaţii neaşteptate. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau podoabe. Feriţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de piesele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, părul lung sau podoabele pot fi prinse în piesele aflate în mişcare. Folosirea unei instalaţii de aspirare a prafului poate duce la reducerea poluării cu praf. Folosiţi pentru execu- tarea lucrării dv. Cu scula electrică potrivită lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere indicat. O sculă electrică, care nu mai poate fi pornită sau oprită, este periculoasă şi trebuie reparată.

Această măsură de prevedere împiedică pornirea involuntară a sculei electrice. Nu lăsaţi să lucreze cu maşina persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit aceste instrucţiuni.

Sculele electrice devin periculoase atunci când sunt folo- site de persoane lipsite de experienţă. Controlaţi dacă componentele mobile ale sculei electrice funcţionează impecabil şi dacă nu se blochează, sau dacă există piese rupte sau deteriorate astfel încât să afecteze funcţionarea sculei electrice. Înainte de utilizare daţi la reparat piesele deteriorate. Cauza multor accidente a fost întreţinerea necorespunzătoare a sculelor electrice. Dispozitivele de tăiere întreţinute cu grijă, cu tăişuri ascuţite se înţepenesc în mai mică măsură şi pot fi conduse mai uşor.

O suprafaţă alunecoasă sau o bază nesigură — de ex. Materialul subţire se poate agăţa în ferăstrău şi poate să vă lovească sau poate să vă facă să vă pierdeţi echilibrul. Atunci când transportaţi sau depozitaţi ferăstrăul cu lanţ, aplicaţi pe el capacul de protecţie.

O manipulare atentă cu acest ferăstrău reduce probabilitatea contactului întâmplător cu lanţul ferăstrăului în funcţiune. Un lanţ întins sau lubrifiat neprofesional poate plesni sau poate majora riscul reculului. Mânerele murdare de ulei şi grăsimi sunt alunecoase şi provoacă pierderea controlului.

Nu utilizaţi ferăstrăul cu lanţ la lucrări pentru care nu este destinat — exem- plu: nu utilizaţi ferăstrăul cu lanţ la tăierea ma- terialelor plastice, a zidului sau a materialelor de construcţie care nu sunt din lemn.

Utilizarea ferăstrăului cu lanţ la munci care sunt contrarii destinaţiei sale pot duce la situaţii periculoase. Cauzele şi prevenirea reculului: Reculul poate lua naştere atunci când vârful şinei de ghidaj se atinge de obiect sau când lemnul se încon- voaie iar lanţul ferăstrăului se împănează în tăietură. Contactul cu vârful şinei de ghidaj poate duce în multe cazuri la faptul că operatorul, pe neaşteptate, dă înapoi, în urma acestei mişcări şina de ghidaj sare în sus, în direcţia operatorului.

Împănarea lanţului ferăstrăului în partea de sus a şinei de ghidaj poate să o proiecteze repede înapoi în direcţia operatorului.

Întrebare & răspunsuri

Fiecare reacţie de acest fel poate duce la pier- derea controlului asupra ferăstrăului, putând să vă accidentaţi grav. Nu contaţi în exclusivitate numai pe instalaţiile de securitate montate pe ferăstrău. În calitate de utilizator al ferăstrăului cu lanţ ar trebui să luaţi diferite măsuri pentru a putea modul subțire al corpului d emploi fără ac- cidente.

Reculul este rezultatul folosirii neindicate sau eronate a sculelor electrice.

Acesta poate fi evitat cu ajutorul unor metode adecvate de preventive, descrise mai jos: g Folosiţi scula electrică, accesoriile, dispo- zitivele de lucru etc. Ţineţi cont de condiţiile de lucru şi de activitatea care trebuie desfăşurată. Folosirea sculelor electrice în alt scop decât pentru utilizările prevăzute, poate duce la situaţii periculoase.

Modul subțire al corpului d emploi un încărcător destinat unui anumit tip de acumulator este folosit la încărcarea altor tipuri de acumulator decât cele prevăzute pentru el, există pericol de incendiu.

 • Masala ovăz pentru pierderea de grăsimi
 • Pierderea în greutate tristan degrassi
 • Țigările cauzează pierderea în greutate
 • Modul subțire al corpului d emploi

Utilizarea altor acu- mulatori poate duce la răniri şi pericol de incendiu. Un scurtcircuit între contactele acumulatorului poate duce la arsuri sau incendiu. Evitaţi contactul cu acesta. În caz de contact accidental clătiţi bine cu apă. Dacă lichidul vă intră în ochi, consultaţi şi un medic. Lichidul scurs din acumulator poate duce la iritaţii ale pielii sau la arsuri. Astfel veţi fi siguri că este menţinută siguranţa maşinii.

Înainte de a modul subțire al corpului d emploi ferăstrăul, convingeţi-vă că lanţul ferăstrăului nu se atinge de nimic. Lucrând cu ferăstrăul cu lanţ, este suficient o clipă de neatenţie ca ferăstrăul cu lanţ să prindă îmbrăcămintea sau părţi ale corpului.

BlackandDecker Pistolet A Peindre- Bdps - Type 1 - Instruction Manual (Roumanie)

Ţinerea ferăstrăului cu lanţ în poziţie inversă majorează riscul de accident şi este interzis de a se utiliza într-un astfel de mod. Se mai recomandă să purtaţi accesorii care să vă ocrotească capul, mâinile şi picioarele.

O îmbrăcăminte de protecţie adecvată reduce riscul de accidentare cu aşchiile care se desprind din material şi cu un eventual contact cu ferăstrăul cu lanţ.

 1. Pierde în greutate în siguranță și eficient
 2. Ţineţi mâinile la distanţă faţă de zona de tăiere şi de lamă.

Lucrând pe copac, apare riscul de accidentare. Română RO Pagina: 8.